X

01 TEDEN ROBOTIKE IN UMETNE INTELIGENCE

Leto dva tisoč dvajset ima robotski pridih.
Pred stotimi leti je pisatelj Karel Čapek prvič uporabil besedo »robot« v svojem delu R.U.R. Nekaj manj kot pol stoletja kasneje se je v Sloveniji v gospodarsko proizvodnjo vključil prvi robot. Dolenjska je najbolj robotizirano področje v Sloveniji.
 

Ker pa nam leto dva tisoč dvajset zaradi trenutnih razmer ni najbolj naklonjeno, bodo Zavod Novo mesto, Razvojni center Novo mesto in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine interaktivni teden dogodkov TRUI izvedli v oktobru, dva tisoč enaindvajset.  

Namen TRUI je predstaviti robotiko in umetno inteligenco nasploh ter njeno umeščenost v življenja ljudi. TRUI bo širši zainteresirani javnosti odprl vrata v svet proizvajalcev in uporabnikov sodobnih in naprednih tehnologij, ki jih uporabljamo v vseh aspektih našega vsakdanjega bivanja, delovanja in izobraževanja in v trende ter novosti robotike in umetne inteligence v aktualnih okoliščinah.
 
Obiskovalci bodo lahko izkusili bližnje srečanje z roboti.

 

PROGRAM

Ponedeljek:

Novinarska konferenca v galeriji Kocka

Bližnje srečanje z roboti

Predstavitev podjetji v Trdinovi dvorani

Torek:

Predstavitev trendov v industrijski robotiki

Predstavitev podjetji v Trdinovi dvorani

Sreda:

Konferenca »Uvajanje robotike v osnovne šole« v Trdinovi dvorani

Praktični prikazi in aktivnosti za učence in učitelje v Kulturnem centru Janeza Trdine

Četrtek:

Simpozij »Robotika in umetna inteligenca«

Petek:

Zaključek TRUI in Dan odprtih vrat

Gledališka predstava R.U.R.

Slavnostna večerja z roboti

 

 

 English:

The year 2020 carries some robotic overtones.
One hundred years ago, the writer Karel Čapek first introduced the word "robot" to the world in his play R.U.R. Almost half a century later, economic production in Slovenia saw the utilization of its first robot. Dolenjska is the most robotised region in Slovenia.

However, since the year two thousand and twenty is not the most favorable for us due to the current situation, the Novo mesto Institute, the Novo mesto Development Center and the Chamber of Commerce of Dolenjska and Bela krajina will hold an interactive week of TRUI events in October, two thousand twenty-one.

In 2020, the Novo mesto Institute, the Novo mesto Development Centre and the Chamber of Commerce of Dolenjska and Bela krajina are organizing an interactive series of events taking place between 23 and 27 November.

The purpose of TRUI is to give a general presentation of robotics and artificial intelligence, and show how it plays a part in people's lives. TRUI will offer the general public a glimpse into the world of producers and users of modern and advanced technologies, which are an integral part of our daily lives, our activities and our education, and into current trends and innovations in robotics and artificial intelligence.
 
Visitors will be able to get more closely acquainted with robots.

 

PROGRAM

Monday:

Press conference at the Kocka Gallery

A "close encounter" with robots

Presentation of companies at the Trdina Hall

Tuesday:

Presentation of trends in industrial robotics

Presentation of companies at the Trdina Hall

Wednesday:

A conference titled "The Introduction of Robotics into Primary Schools" at the Trdina Hall

Practical demonstrations and activities for pupils and teachers at the Janez Trdina Cultural Centre

Thursday:

A symposium titled "Robotics and Artificial Intelligence"

Friday:

TRUI closing event and "Open Day"

Performance of Čapek's play R.U.R.

A special dinner party with robots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence z aplikacijo Artbreed.