X

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - PROSTOR S ŠTIRISTEZNIM KEGLJIŠČEM IN GARDEROBNO SANITARNIMI PROSTORI V SERVISNEM OBJEKTU V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL V NOVEM MESTU

ORGANIZATOR JAVNEGA POZIVA  

Zavod Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije poziva zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za najem prostorov na nepremičnini parc. št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu v skladu in pod pogoji kot to določa ta javni poziv. Gre za prostor s štiristeznim kegljiščem in garderobno sanitarnimi prostori v servisnem objektu v območju UN ŠRP Portoval v Novem mestu.  

Javni poziv je objavljen na spletni strani Zavoda Novo mesto ter na družbenih omrežjih Zavoda Novo mesto in ostalih spletnih straneh.

Vsak ponudnik si mora pred oddajo ponudbe ogledati objekt. Ogled izvede na lastne stroške. Podrobnejše informacije v zvezi s prijavo in izvedbo poziva ter ogled prostora je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo tega poziva (Marko Habjan, marko.habjan@znm.si). Zainteresirani ponudniki lahko za dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom pošljejo vprašanja izključno po elektronski pošti. 

 

VSE INFO. V PRIPONKAH.

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - kegljišče 30.11

Nazaj na seznam