X

SVET ZAVODA NOVO MESTO

Mandatno obdobje: od 14. 5. 2021 do 14. 5. 2025

 

Jernej Strgar, predsednik sveta

Aljaž Žagar, namestnik predsednika sveta, predstavnik zainteresirane javnosti s področja športa

Franci Bačar, član

Marko Dvornik, član

Jasna Kos Plantan, članica

Marjanca Trščinar Antić, članica

Stojan Pelko, član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja kulture

Primož Cigoj, član, predstavnik zaposlenih ZNM s področja kulture

Ana Seliškar, članica, predstavnica zaposlenih ZNM

 

STROKOVNI SVET

Mandatno obdobje: od 23. 6. 2022 do 23. 6. 2026

 

Lana Klemenčič, predsednica strokovnega sveta, predstavnica zainteresirane javnosti s področja mladine

Nejc Jaklič, namestnik predsednice strokovnega sveta, predstavnik zainteresirane javnosti s področja turizma

Robert Medle, član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja športa

Metod Jerman, član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja športa

dr. Borut Križ, član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja kulture

Boštjan Kovačič, član, predstavnik zaposlenih s področja kulture

Jožica Verček, članica, predstavnica zainteresirane javnosti s področja turizma

Borut Pelko, član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja mladine