X

RAZPISI

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

Preberi več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE - KEGLJIŠČE

Preberi več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE - TENIS IGRIŠČA

Preberi več

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - 6 (ŠEST) TENIŠKIH IGRIŠČ, PROSTORI V SERVISNEM OBJEKTU V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL V NOVEM MESTU

Preberi več

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - PROSTOR S ŠTIRISTEZNIM KEGLJIŠČEM IN GARDEROBNO SANITARNIMI PROSTORI V SERVISNEM OBJEKTU V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL V NOVEM MESTU

Preberi več

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - 6 (ŠEST) TENIŠKIH IGRIŠČ, PROSTORI V SERVISNEM OBJEKTU V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL V NOVEM MESTU

Št. POZIVA: 1512-60302/2023
OBJAVA: 2. 10. 2023
ROK ZA PRIJAVO: 17. 10. 2023 do 24:00

ORGANIZATOR JAVNEGA POZIVA

Zavod Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije poziva zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za uporabo prostorov na nepremičnini parc. št. 1381/7 in del nepremičnine parc. št. 1381/6, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu. Gre za 6 (šest) teniških igrišč, prostore v servisnem objektu v območju UN ŠRP Portoval v Novem mestu, v skupni izmeri 10.576 m².
Predmet pogodbe je tudi vadbena stena in souporaba parkirnih prostorov v tem območju.

Preberi več

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - PROSTOR S ŠTIRISTEZNIM KEGLJIŠČEM IN GARDEROBNO SANITARNIMI PROSTORI V SERVISNEM OBJEKTU V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL V NOVEM MESTU

ŠT. POZIVA: 1511-60302/2023
OBJAVA: 2. 10. 2023
ROK ZA PRIJAVO: 17. 10. 2023 do 24:00

ORGANIZATOR JAVNEGA POZIVA

Zavod Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije poziva zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za najem prostorov na nepremičnini parc. št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu v skladu in pod pogoji kot to določa ta javni poziv. Gre za prostor s štiristeznim kegljiščem in garderobno sanitarnimi prostori v servisnem objektu v območju UN ŠRP Portoval v Novem mestu.

Preberi več

JAVNI POZIV ZA ODDAJO IZPOSOJE PLOVIL NA MESTNI PLAŽI

JAVNI POZIV ZA ODDAJO IZPOSOJE PLOVIL NA MESTNI PLAŽI
ŠT. POZIVA: 1513-30712/2023
OBJAVA. 2.10. 2023
ROK ZA PRIJAVO: 17. 10. 2023 do 24:00

ORGANIZATOR JAVNEGA POZIVA

Zavod Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije poziva zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za najem izposoje plovil na Mestni plaži (parcela št. 1381/7 k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu) v skladu in pod pogoji kot to določa ta Javni poziv.

Preberi več

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Vzdrževalec športne infrastrukture III

Preberi več

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Vzdrževalec športne infrastrukture II

Preberi več