X

ZGODOVINA ZAVODA NOVO MESTO

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 16. seji 14. 7. 2016 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO. Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo in javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto, področjema šport in kultura pa se dodajata še dve – turizem in mladina.