X

NOE VODSTVO

Aleš Makovac
Direktor javnega zavoda / General manager
00386 (0) 51 384 989
00386 (0) 7 620 00 200
Katja Kocjan
Področna svetovalka
00386 (0) 31 705 071
00386 (0) 7 393 03 390
Matjaž Kuzma
Strokovni vodja - koordinator za šport
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03
Andrej Jeriček
Strokovni vodja – koordinator skupnih tehničnih služb
00386 (0) 41 690 064
00386 (0) 7 620 02 07

NOE RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Nataša Hrovat
Računovodja
00386 (0) 7 292 77 70
Branko Bojanc
Glavni knjigovodja
00386 (0) 7 393 29 35
Jelka Besednjak
Strokovna delavka
00386 (0) 7 303 93 95

NOE SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE

Jure Dolinar
Višji svetovalec področja
00386 (0) 41 399 659
00386 (0) 7 620 02 07
Sandra Hrovat
Višja svetovalka področja
00386 (0) 31 789 960
00386 (0) 7 393 29 39

NOE ŠPORT

Matjaž Kuzma
Strokovni vodja – koordinator za šport
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03
Miran Jerman
Področni svetovalec
00386 (0) 41 773 477
00386 (0) 7 620 02 04
Mitja Valentinc
Višji svetovalec področja
00386 (0) 51 241 185
00386 (0) 7 620 02 09
Jernej Rojc
Višji svetovalec področja
00386 (0) 31 638 768
00386 (0) 7 393 95 07

NOE KULTURA

Aleš Makovac
Strokovni vodja – koordinator za kulturo
00386 (0) 51 384 989
00386 (0) 7 620 00 200
Saša Šepec
Samostojna strokovna delavka
00386 (0) 41 502 022
00386 (0) 7 393 03 39
Liljana Jantol Weber
Področna svetovalka
00386 (0) 51 201 452
00386 (0) 7 393 03 97
Primož Cigoj
Tonski mojster
00386 (0) 7 620 02 02
Tomaž Tomašič
Mojster luči
00386 (0) 70 558 815
00386 (0) 7 620 02 02

NOE TURIZEM

Marko Habjan
Področni svetovalec
00386 (0) 7 620 02 06

NOE MLADINA

Maruša Marn Eržen
Mladinska delavka
00386 (0) 40 700 316
00386 (0) 7 620 02 09