X

1. NOE VODSTVO

Jasna Dokl Osolnik
v. d. direktorice javnega zavoda
073930390
Katja Kocjan
Poslovna sekretarka VI
031705071
073930390
Matjaž Kuzma
Strokovni vodja- koordinator za šport
041616506
Aleš Makovac
Strokovni vodja – koordinator za kulturo
076200208
Dimitrij Piciga
Strokovni vodja – koordinator za turizem
076200201
Sandra Hrovat
Strokovni vodja – koordinatorica za mladino
073932939
Andrej Jeriček
Strokovni vodja – koordinator skupnih tehničnih služb
041690064
076200207

2. NOE RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Nataša Hrovat
Računovodja
072927770
Branko Bojanc
073932935
Jelka Besednjak
Strokovna sodelavka V
073039395

3. NOE SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE

Jure Dolinar
Projektni vodja
076200207
Sandra Hrovat
Višja svetovalka področja III –za oblikovanje
073932939

4. NOE ŠPORT

Matjaž Kuzma
Strokovni vodja – koordinator za šport
041616506
076200203
Miran Jerman
Področni svetovalec I za šport
041773477
076200204
Jernej Rojc
Višji svetovalec področja III za šport
031638768
073939507

5. NOE KULTURA

Aleš Makovac
Strokovni vodja – koordinator za kulturo
076200208
Saša Šepec
Samostojna strokovna delavka VII/2 (I) – koordinatorka in organizatorka kulturnih programov
041502022
073930393
Liljana Jantol Weber
Področna svetovalka I za kulturo
073930397
Nina Štampohar
Samostojna strokovna delavka VII/2 (I) – koordinatorka in organizatorka kulturnih programov
073930394
Primož Cigoj
Oblikovalec zvoka in video opreme
076200202
Tomaž Tomašič
Mojster luči
070558815
076200202