X

VODSTVO

Vodenje zavoda

Aleš Makovac
Direktor javnega zavoda / General manager
00386 (0) 51 384 989
00386 (0) 7 620 00 200
Katja Kocjan
Področna svetovalka (I) za splošne in kadrovske zadeve
00386 (0) 31 705 071
00386 (0) 7 393 03 90
Matevž Novak
Koordinator za kulturo
00386 (0) 40 294 214
00386 (0) 7 620 18 78
Mitja Valentinc
Koordinator za mladino
00386 (0) 51 241 185
(0) 7 620 02 09
Matjaž Kuzma
Koordinator za šport
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03
Drago Cerovšek
Vodja poslovanja in investicij
00386 (0) 31647762
(07) 620 02 05

POSLOVNI SEKTOR

Področje financ in računovodstva

Nataša Hrovat
Računovodja VII/2 (III)
00386 (0) 7 292 77 70
Branko Bojanc
Glavni knjigovodja VI
00386 (0) 7 393 29 35

Področje trženja in odnosov z javnostmi

Sandra Hrovat
Višja svetovalka (III) - za področje oblikovanja
00386 (0) 31 789 960
00386 (0) 7 393 29 39
Maruša Marn Eržen
Področna svetovalka (I) - za trženje
00386 (0) 40 201 850
00386 (0) 73 930 394
Sara Vodopivec
Področna svetovalka (I) - za odnose z javnostmi
00386 (0)70 856 488
00386 (0)7 620 02 01
Mitja Valentinc
Vodja trženja VII/2
00386 (0) 51 241 185
00386 (0) 7 620 02 09
Urban Kupec
Višji področni referent (I)
00386 (0) 7 620 02 08

Področje informacij in prodaje vstopnic

Andreja Gašper
Strokovna delavka V
064 22 09 22
00386 (0) 7 303 93 95

TEHNIČNI SEKTOR

Področje organizacije prireditvenih prostorov

Jože Može, Miha Beg, Boštjan Gliha, Matjaž Zaman, Sandi Papež, Boštjan Kovačič
Vzdrževalec športne infrastrukture (II)
Tomaž Budja, Boštjan Hren, Janez Gornik, Gustl Pavlin
Vzdrževalec športne infrastrukture (III)
Danica Šiljič, Irena Regina
Čistilka (II)
Liudmila Ovnichek, Amira Zagrljača
Vzdrževalec (III)
Zemina Velagić
Čistilka (II)

ŠPORT

Področje športa otrok in mladine  

Miran Jerman
Področni svetovalec (I)– za šport
00386 (0) 41 773 477
00386 (0) 7 620 02 04

Področje rekreativnega športa

Matjaž Kuzma
Vodja športnih programov
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03

KULTURA

Področje produkcije

Primož Cigoj
Tonski mojster
00386 (0) 7 620 02 02
Boštjan Kovačič
Tonski tehnik
Tomaž Tomašič
Mojster luči
00386 (0) 7 620 02 02

Področje programa

Saša Šepec
Višja svetovalka področja (III) vodja gledališkega programa
00386 (0) 41 502 022
00386 (0) 7 393 03 39
Liljana Jantol Weber
Področna svetovalka (I) vodja glasbenega programa
00386 (0) 51 201 452
00386 (0) 7 393 03 97

TURIZEM

Področje promocije 

Marko Habjan
Področni svetovalec (I) za turizem
00386 (0) 7 620 02 06

MLADINA

Mitja Valentinc
Koordinator za mladino
00386 (0) 51 241 185
(0) 7 620 02 09