X

VODSTVO

Vodenje zavoda

Aleš Makovac
Direktor javnega zavoda / General manager
00386 (0) 51 384 989
00386 (0) 7 620 00 200
Drago Cerovšek
Vodja poslovanja in investicij / Pomočnik direktorja
00386 (0) 31647762
00386 (7) 620 02 05
Andreja Gašper
Poslovna sekretarka
00386 (0) 7 39 30 390
Katja Kocjan
Področna svetovalka (I) za splošne in kadrovske zadeve
00386 (0) 31 705 071
00386 (0) 7 620 1871
Matevž Novak
Koordinator za kulturo
00386 (0) 40 294 214
00386 (0) 7 620 18 78
Matjaž Kuzma
Koordinator za šport
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03
Liljana Jantol Weber
Koordinatorka za turizem
00386 (0) 51 201 452
00386 (0) 7 620 02 02
Mitja Valentinc
Koordinator za mladino
00386 (0) 51 241 185
00386 (0) 7 620 02 09
Aleksandra Pavlič
Vodja poslovnega sektorja
00386 (0) 40 523 336
00386 (0) 7 393 9 507
Robert Markovič
Delovodja tehničnega sektorja
00386 (0) 51 389 531

Področje financ in računovodstva

Metka Valič
Računovodja VII/2
00386 (0) 7 292 77 70
Branko Bojanc
Glavni knjigovodja VI
00386 (0) 7 393 29 35

POSLOVNI SEKTOR

Aleksandra Pavlič
Vodja poslovnega sektorja
00386 (0) 40 523 336
00386 (0) 7 393 9 507

Področje trženja in odnosov z javnostmi

Maruša Marn Eržen
Področna svetovalka - za trženje
00386 (0) 40 201 850
00386 (0) 73 930 394
Mitja Valentinc
Vodja trženja VII/2
00386 (0) 51 241 185
00386 (0) 7 620 02 09
Marko Habjan
Področni svetovalec za trženje - športni objekti
00386 (0) 7 620 02 06
Sara Vodopivec
Področna svetovalka (I) - za odnose z javnostmi
00386 (0)70 856 488
00386 (0)7 620 02 01
Urban Kupec
Področni svetovalec I - organizator prireditev
00386 (0) 7 620 02 08

Področje informacij in prodaje vstopnic

Vesna Troha
Strokovna delavka V
064 22 09 22
00386 (0) 7 303 93 95

ŠPORT

Matjaž Kuzma
Koordinator za šport
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03

Področje športa otrok in mladine

Miran Jerman
Področni svetovalec (I)– za šport
00386 (0) 41 773 477
00386 (0) 7 620 02 04
Mihael Ivanuša
Višji svetovalec področja III za šport
00386 (0) 40 308 070

Področje rekreativnega športa

Matjaž Kuzma
Vodja športnih programov
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03

Olimpijski center Novo mesto

Ana Seliškar
Vodja olimpijskega centra
00386 (0) 51 647 846
Robert Cvikl
Koordinator zasedenosti objektov
00386 (0) 31 203 390
Matjaž Zaman
Delovodja - Tehnični koordinator olimpijskega centra
00386 (0) 41 312 507

KULTURA

Matevž Novak
Koordinator za kulturo
00386 (0) 40 294 214
00386 (0) 7 620 18 78

Področje produkcije

Helena Brulc
Producent
00386 (0)41 374 442
Tomaž Tomašič
Mojster luči
00386 (0) 7 620 02 02
Primož Cigoj
Tonski mojster
00386 (0) 7 620 02 02
Boštjan Kovačič
Tonski tehnik

Področje programa

Matevž Novak
Vodja glasbenega programa
00386 (0) 40 294 214
00386 (0) 7 620 18 78
Saša Šepec
Višja svetovalka področja (III) vodja gledališkega programa
00386 (0) 41 502 022
00386 (0) 7 393 03 39
Sandra Hrovat
Višja svetovalka področja
00386 (0) 31 789 960
00386 (0) 7 393 29 39

TURIZEM

Liljana Jantol Weber
Koordinatorka za turizem
00386 (0) 51 201 452
00386 (0) 7 620 02 02
Pia Peršič
Področna svetovalka (I) za turizem
00386 (0)41 724 747
Mojca Ramovš
Področni svetovalec I - za turizem
Manca Čampa Pavlin
Višji svetovalec področja III za turizem

Prireditveni turizem

Domen Bohte
Vodja projektov prireditvenega turizma

MLADINA

Mitja Valentinc
Koordinator za mladino
00386 (0) 51 241 185
(0) 7 620 02 09
Nejc Jordan
Vodja mladinskih programov
00386 (0) 31 216 196

TEHNIČNI SEKTOR

Robert Markovič
Delovodja tehničnega sektorja
00386 (0) 51 389 531

Skrbniki objektov

Jože Može
Kulturni center Janeza Trdine
00386 (0) 31 626 210
Tomaž Budja
Športna dvorana Marof, Bazen OŠ Grm
00386 (0) 51 201 100
Nejc Lukan
Kegljišče in tenis Portoval
Robert Markovič
Centralni stadion Portoval
00386 (0) 51 389 531
Sandi Papež
Olimpijski center Novo mesto - Velodrom
00386 (0) 31 626 702
Maksim Šaruga
ŠP Loka, MC Oton, TIC, Kapiteljska ploščad
00386 (0) 31 626 441
Janez Gornik
Otroška igrišča
00386 (0) 31 625 988

Področje vzdrževanja objektov in organizacije prireditvenih prostorov

Miha Beg
Vzdrževalec športne infrastrukture
Boštjan Hren
Vzdrževalec športne infrastrukture
Jani Hrovat
Vzfrževalec športne infrastrukture
Jasmin Ostrvica
Vzdrževalec športne infrastrukture
Marjan Setničar
Vzdrževalec športne infrastrukture
Marko Zaman
Vzdrževalec športne infrastrukture
Boštjan Gliha
Vzdrževalec športne infrastrukture

Čiščenje

Irena Regina
Čistilka
Danica Šiljič
Čistilka
Ljubica Furlan
Čistilka
Liudmyla Ovnichek
Čistilka
Amira Zagrljača
Čistilka
Zemina Velagič
Čistilka
Anica Nose
Čistilka