X

PORTAL JAVNIH NAROČIL

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Povabilo k oddaji ponudbe za sanacijo športnega parketa v ŠD Marof.

Preberi več

PODALJŠANJE ROKA ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Preberi več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za uporabo nepremičnin v Športnem parku Portoval za namen atletske vadbe

Preberi več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za uporabo nepremičnin v Športnem parku Portoval za namen nogometne vadbe

Preberi več

POVABILO PONUDNIKOM ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA NAJEM SEJEMSKIH HIŠIC IN STOJNIC NA ADVENTNEM SEJMU

Zavod Novo mesto

Veseli december 2019

Preberi več

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z dne 6.8.2019: Sanacija školjke bazena pri OŠ GRM. Podrobnosti so navedene v priponkah.

Preberi več

Zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem

Zavod Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) v povezavi s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM

Preberi več

POVABILO PONUDNIKOM ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA NAJEM SEJEMSKIH HIŠIC IN STOJNIC

Ponudbe se nanašajo na sejem v okviru Veselega decembra v Novem mestu 2018.

Preberi več

Javno naročilo AVLA KCJT

Objavljamo javno naročilo za ureditev AVLE KULTURNEGA CENTRA JANEZA TRDINE, navodila za izdelavo ponudbe, pogoji in merila

Preberi več