X

PORTAL JAVNIH NAROČIL

POVABILO PONUDNIKOM ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA NAJEM SEJEMSKIH HIŠIC IN STOJNIC NA ADVENTNEM SEJMU

Zavod Novo mesto

Veseli december 2019

Preberi več

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z dne 6.8.2019: Sanacija školjke bazena pri OŠ GRM. Podrobnosti so navedene v priponkah.

Preberi več

Zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem

Zavod Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) v povezavi s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM

Preberi več

POVABILO PONUDNIKOM ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA NAJEM SEJEMSKIH HIŠIC IN STOJNIC

Ponudbe se nanašajo na sejem v okviru Veselega decembra v Novem mestu 2018.

Preberi več

Javno naročilo AVLA KCJT

Objavljamo javno naročilo za ureditev AVLE KULTURNEGA CENTRA JANEZA TRDINE, navodila za izdelavo ponudbe, pogoji in merila

Preberi več