X

RAZPISI

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

Predmet oddaje v najem sta nepremičnini: del nepremičnine parc. št. 1381/7 in nepremičnina par. št. 1369/0, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, v skupni izmeri 1635 m2.

Preberi več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V BREZPLAČNO UPORABO

Objekti se nahajajo v objektu Mladinski center OTON na Župančičevem sprehajališču 1 v Novmem mestu

Preberi več

Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 14. in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16) ter 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto objavlja:

Preberi več

Zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem

Zavod Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) v povezavi s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM

Preberi več

POVABILO PONUDNIKOM ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA NAJEM SEJEMSKIH HIŠIC IN STOJNIC

Ponudbe se nanašajo na sejem v okviru Veselega decembra v Novem mestu 2018.

Preberi več

Javni poziv za sestavo strokovnega sveta za kulturo

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda Novo mesto objavljamo poziv za sestavo strokovnega sveta za kulturo

Preberi več

Javni poziv za sestavo strokovnega sveta za turizem

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda Novo mesto objavljamo poziv za sestavo strokovnega sveta za turizem

Preberi več

Razpis za prosto delovno mesto

VIŠJI PODROČNI REFERENT I (šifra delovnega mesta: I016061)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj višješolska prejšnja izobrazba ali višja strokovna izobrazba
- zelo dobro znanje vsaj enega (1) tujega jezika

Preberi več

Razpis za prosto delovno mesto

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Zavod Novo mesto) objavlja 1 (eno) prosto delovno mesto:
PODROČNI SVETOVALEC I (šifra delovnega mesta: I017112)

Preberi več

Objava štirih (4) javnih pozivov za sestavo strokovnih svetov za področje športa, kulture, turizma in mladine

Objavljamo javni poziv za sestavo strokovnih svetov za področje športa, kulture, turizma in mladine.

Preberi več